Dette er den gamle hjemmesiden til Gamlestølen Vel i Etnedal. Vi bruker nå primært Facebook som informasjonskanal til våre medlemmer. Gamlestolenvel.no blir derfor ikke vedlikeholdt og heller ikke benyttet som informasjonskanal av styret i Gamlestølen Vel.

Du finner mer informasjon på følgende sider: